Euro 7: Nowe normy emisji dla samochodów – Co się zmienia?

Rada Unii Europejskiej przyjęła dnia 25 września 2023 roku swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu rozporządzenia Euro 7. Nowe przepisy dotyczą homologacji typu pojazdów silnikowych, silników, układów, komponentów oraz oddzielnych zespołów technicznych związanych z emisją i trwałością akumulatorów. Jedną z kluczowych zmian jest uwzględnienie w tym akcie samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, co ma na celu wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm emisji spalin oraz dalsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego.

Stanowisko Rady zakłada zachowanie obecnych limitów emisji i warunków badań dla pojazdów M1 i N1 (samochody osobowe i dostawcze), które zostały ustalone w normie Euro 6. W przypadku pojazdów M2 i M3 (autobusy i autokary) oraz N2 i N3 (ciężkie pojazdy użytkowe), limity emisji zostaną obniżone, a warunki badań nieco zmodyfikowane w porównaniu do normy Euro 6/VI. Ponadto wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące emisji niespalinowych, takich jak cząstki pochodzące z hamulców i opon.

Nowe przepisy Euro 7 określają również minimalne wymogi dotyczące trwałości akumulatorów w pojazdach elektrycznych oraz surowsze kryteria dotyczące okresu eksploatacji pojazdów. Wprowadza się także zaawansowane technologie i narzędzia monitorowania emisji.

Rada proponuje różne modyfikacje projektu Komisji, uwzględniając cele środowiskowe i zdrowotne. Jednym z istotnych elementów jest również wprowadzenie celu zeroemisyjnego dla autobusów miejskich do roku 2030, co ma wpisać się w dążenie do bardziej zrównoważonego transportu publicznego.

Stanowisko Rady formalizuje jej negocjacyjne stanowisko wobec projektu, który teraz będzie podlegał dalszym dyskusjom między Radą a Parlamentem Europejskim. Warto przypomnieć, że już w październiku 2022 roku Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie surowszych standardów emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych, zakładające redukcję emisji z nowych pojazdów o 100% do 2035 roku.

Euro 7 ma na celu nie tylko ustanowienie rygorystyczniejszych norm emisji, ale także rozważenie innych aspektów, takich jak ścieranie opon czy trwałość akumulatorów. To krok w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego transportu, który wpisuje się w strategię Unii Europejskiej na rzecz inteligentnej mobilności i eliminacji zanieczyszczeń.