Ubezpieczenie auto casco – czy działa zagranicą?

Ubezpieczenie auto casco jest polisą, która ochroną na pewno obejmuje zdarzenia na terenie Polski. Czy w takim samym zakresie działa również za granicą? Warto sprawdzić – zarówno przed wykupieniem ubezpieczenia, jak i przed podróżą poza granice kraju.

Ubezpieczenie auto casco to nieobowiązkowa polisa, dzięki której można uchronić się przed finansowymi skutkami nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Standardowo działa na terenie Polski oraz w wielu krajach europejskich. Warto jednak mieć świadomość, że szczegółowe kwestie związane z terytorium obowiązywania polisy ustalane są indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela.

W jakich krajach działa auto casco?
Jeśli chodzi o zakres terytorialny ubezpieczenia AC, polisa obejmuje nie tylko Polskę, ale również niemal całą Europę. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą przede wszystkim krajów należących do byłego ZSSR oraz państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Niektórzy ubezpieczyciele uzależniają zakres terytorialny polisy od rodzaju zdarzenia. Przykładowo, kradzież samochodu na terenie Mołdawii, Ukrainy czy Białorusi oznacza wyłączenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Niekiedy ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność, jednak w zamian za tzw. udział własny w szkodzie.

Jak postąpić w przypadku szkody powstałej za granicą?
Jeżeli do zdarzenia drogowego doszło poza granicami kraju, należy niezwłocznie powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Szkodę najlepiej zgłosić poprzez infolinię lub za pośrednictwem Internetu. Odwlekanie w czasie zgłoszenia zdarzenia może skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub naprawy pojazdu przez firmę ubezpieczeniową.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie lub pokryje koszty naprawy auta poza granicami kraju wyłącznie, gdy:

  • naprawa jest niezbędna do kontynuacji podróży
  • koszty naprawy w zagranicznym warsztacie nie przekraczają 1 tys. euro.

W pozostałych przypadkach naprawa odbywa się w Polsce.

Przed podróżą zagraniczną należy zapoznać się z OWU
Jako, że warunki ochrony ubezpieczeniowej za granicą w ramach AC są ustalane indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela, najlepiej zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) przed wyruszeniem w podróż. Pozwoli to uniknąć niedomówień związanych m.in. z wyłączeniem odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a jednocześnie odpowiednio wcześnie wykupić dodatkową ochronę, dzięki której ewentualne sytuacje na drodze nie będą przykrą, kłopotliwą i kosztowną niespodzianką.

Warto wykupić AC wraz z pakietem assistance
AC może okazać się polisą niewystarczającą w przypadku podróży zagranicznej. Dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej o pakiet assistance. Dzięki niemu, można otrzymać:

  • dostęp do usług holowania – nawet do 500 km
  • pożyczkę na naprawę za granicą
  • wsparcie tłumacza (telefonicznego)
  • części zamienne dostarczone z Polski za granicę.

Wybierając się w zagraniczną podróż, warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Pomoże w tym nie tylko dobre ubezpieczenie auto casco, ale również pełny pakiet assistance.