Coraz trudniej ukryć brak OC

Policjanci otrzymali właśnie narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zakończył wprowadzanie – systemu e-Zawiadomienia – dla komend w całej Polsce. Od 1 stycznia za brak ważnej polisy OC właściciel samochodu osobowego zapłaci 3,5 tysiąca złotych kary*. – Po udanym pilotażu systemu e-Zawiadomienia z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, stopniowo zaczęliśmy udostępniać go kolejnym jednostkom policji – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG. – I teraz, z końcem roku, jest już nim objęty cały kraj – wyjaśnia. Dzięki e-Zawiadomieniom – policjanci, zamiast papierowych zgłoszeń o braku aktualnego OC przesyłają do Funduszu informacje – drogą elektroniczną.

oc

– Oszczędzamy nie tylko na wydatkach na papier czy toner do drukarek, ale również na tradycyjnych przesyłkach pocztowych – mówi mł. insp. Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. –Ponadto,samo wysłanie zawiadomienia zajmuje teraz tylko kilka minut i nie angażuje tak wielu osób jak wcześniej – dodaje. Wyjaśnia, że sporym ułatwieniem jest to, że system sam podpowiada np. informacje dotyczące auta, już po wpisaniu numeru rejestracyjnego.

W mijającym roku, do końca listopada, elektronicznie trafiło do Funduszu 12,3 tysięcy zawiadomień – na ponad 32 tysiące wszystkich zawiadomień od policji o braku OC. – Dzięki systemowi nie tylko szybciej otrzymujemy zawiadomienia, ale obserwujemy też poprawę jakości danych znajdujących się w tej dokumentacji – zaznaczaJoanna Pasturczak, wicedyrektor Pionu Windykacji UFG. – W efekcie spada ryzyko kolizji z pojazdem bez OC, gdyż mamy nadzieję, że osoba u której stwierdzimy brak tej polisy – szybko ubezpiecza się – dodaje. Po otrzymaniu informacji od policji Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i w przypadku faktycznego braku tego obowiązkowego ubezpieczenia – zwraca się do właściciela pojazdu o zapłacenie opłaty karnej.

Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce**.Podstawowa sankcja dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei dla ciężarówek – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku polisy tylko przez kilka dni, właściciel pojazdu zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. sankcji podstawowej. W 2015 roku kary te będą o około cztery procent wyższe niż w mijającym roku (tabela poniżej).

Wysokość opłat karnych za brak komunikacyjnego OC w 2015 roku

kary w 2015

(1) również ciągniki samochodowe i autobusy

W ciągu ostatnich kilku lat UFG wypracował również własne narzędzia kontroli, dzięki którym sprawniej wykrywa przypadki braku polisy OC. Kontrole takie – jak wykrywanie przerw w ubezpieczeniu – odbywają się w oparciu o ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych OC, czyli Ośrodek Informacji UFG (baza, z której powszechnie korzystają ubezpieczyciele, zawiera informacje o sprzedanych polisach komunikacyjnych i wypłaconych z nich odszkodowaniach). Wprowadzane innowacje powodują, że rośnie liczba identyfikowanych bezpośrednio przez sam Fundusz, nieubezpieczonych. Do końca listopada 2014 roku, z kontroli własnych UFG – w oparciu o bazę OI – zidentyfikowano 13,5 tysiąca pojazdów bez OC, z czego po weryfikacji, wezwania do zapłacenia kary Fundusz wysłał do 12,6 tys. posiadaczy pojazdów tj. o 5,4 tysiąca więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w mijającym roku UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC – ponad 51,4 tysięcy posiadaczy pojazdów.

Fundusz szacuje, że po polskich drogach porusza sie około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują ponad 6 tysięcy wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów ponad 70 milionów złotych. Wypłaty z UFG finansowane są przez firmy ubezpieczeniowe.
Warto pamiętać, że nieubezpieczony kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia:

  • kary za brak OC,
  • mandatu podczas kontroli drogowej za brak dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie,
  • odszkodowania za spowodowany wypadek, wraz z kosztami UFG,

a to wszystko i tak nie zwolni go z konieczności wykupienia polisy OC.

http://www.ufg.pl/web/guest/tresc-newsa?article=265230