Badania techniczne pojazdu – kiedy samochód ich nie przejdzie?

Okresowe badania techniczne musi przechodzić większość pojazdów, z małymi wyjątkami. W większości przypadków to tylko rutyna, ale czy zawsze? Jakie usterki mogą wpływać na wynik przeglądu technicznego? Jakie mogą być konsekwencje wykrycia usterek na Stacji Kontroli Pojazdów? Sprawdź najczęstsze przyczyny niezaliczania badań technicznych pojazdów.

141513188491459600

Rodzaje usterek w pojazdach w/g Damal

Okazuje się, że problemy z prawidłowym funkcjonowaniem pojazdu nie są sobie równe. W świetle najnowszych przepisów i zasad diagnosta wyróżnia trzy rodzaje usterek:

  • drobne,
  • istotne,
  • stwarzające zagrożenie.

O każdej z nich musi powiadomić kierowcę, a jego obowiązkiem jest jak najszybsze usunięcie nieprawidłowych elementów. Różnią się przede wszystkim stopniem swojej złożoności i poziomem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu – tłumaczy diagnosta ze Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Damal w Łodzi. Zaliczenie usterki do danej grupy ma też wpływ na to czy pojazd otrzyma potwierdzenie o przejściu badań technicznych.

Drobne usterki nie są nigdzie odnotowywane, a ich występowanie nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Należy do nich m.in. brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o posiadaniu przez pojazd haku bądź instalacji gazowej, czy też niezgodne z przepisami oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Do drobnych usterek można zaliczać wiele elementów, ale nie istnieje kompletny i zatwierdzony przez właściwe organy wykaz. Oznacza to, że zwrócenie na nie uwagi i polecenia ich naprawy zależy tylko od podejścia diagnosty.

Poważne usterki wykryte podczas badań technicznych pojazdów

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli zastane problemy techniczne w pojeździe zdaniem diagnosty są istotne bądź stwarzają zagrożenie na drodze. W przypadku usterek istotnych właściciel pojazdu otrzymuje specjalne zaświadczenie, które informuje o nie zaliczeniu przez pojazd badań technicznych. Jest on zobowiązany usunąć wskazane defekty w ciągu 14 dni, a następnie ponownie udać się na przegląd techniczny pojazdu.

W przypadku cięższych usterek diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i odesłać go do właściwego organu komunikacji. Dzieje się tak celem wykluczenia pojazdu z ruchu drogowego, z powodu bezpośredniego zagrożenia jakie stwarza. W tej sytuacji pojazd zostaje odholowany do warsztatu, a po usunięciu problemów ponownie przejdzie badania techniczne. Jeśli nie stwierdzone zostaną żadne inne uchybienia, właściciel może odebrać dowód rejestracyjny z wydziału komunikacji.

Najczęstsze powody niezaliczenia przeglądu technicznego pojazdu

Diagnosta z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Damal, mieszczącej się w Łodzi wskazuje, jakie problemy i usterki są najczęstszymi powodami, przez które pojazd nie przechodzi badań technicznych:

“Często zdarza się tak, że nawet przed przystąpieniem do badania wiadomo, że samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego. Powodem są m.in. zbyt mocno przyciemnione przednie szyby czy też pęknięta lub wręcz potłuczona szyba. W innych przypadkach, usterki wykrywa się podczas badania”.

Wśród nich można wyróżnić:

1. Tzw. “luzy” w układzie kierowniczym i układzie zawieszenia

Dotyczy to zarówno luzów przy drążkach kierowniczych, jak i w elementach takich jak tuleje czy łączniki. Powodują znaczne utrudnienia w kierowaniu pojazdem i mogą wydłużać czas od podjęcia przez kierowcę decyzji o skręcie do momentu jego wykonania.

2. Wycieki płynów

Zarówno wyciek oleju silnikowego, płynu do chłodnic czy płynu hamulcowego dyskwalifikują pojazd podczas przeglądu technicznego. Zignorowanie problemu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia pojazdu podczas jego użytkowania.

3. Uszkodzone światła

Poprzez termin uszkodzone światła należy rozumieć zarówno przepalone żarówki, jak i uszkodzone klosze. Jest to problem który można usunąć samemu przed przyjazdem na Stację Kontroli Pojazdów, a jego zaniedbanie przyczyni się do niezaliczenia badań.

4. Problemy z hamulcami

Do problemów tego rodzaju można zaliczyć uszkodzenie przewodów hamulcowych, niską skuteczność hamowania oraz nierównomierne hamowanie kół będących w jednej osi.

5. Stan ogumienia

Głębokość bieżnika opon nie może być mniejsza niż 1,6 mm. W tej sytuacji zalecana jest jak najszybsza wymiana opon na nowsze.

Pracownik Stacji Kontroli Pojazdów Damal w Łodzi poleca samodzielne zadbanie o samochód bądź inny pojazd przed planowaną kontrolą – Innym sposobem jest wykonywanie badań okresowych w autoryzowanych serwisach bądź Stacjach Kontrolo Pojazdów – pozwolą one nie tylko sprawnie serwisować samochód, ale także wcześniej wykryją potencjalne zagrożenia, które można usunąć jeszcze przed wykonaniem obowiązkowych i corocznych badań technicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www: www.damal.eu