CEPik będzie zmodernizowany w 2016 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o rozpoczęciu prac nad przebudową Centralnej Ewidencji Pojazdów. MSW musi zmodernizować bazę i wdrożyć ją do 2016 roku. Zmiany wymuszają liczne błędy w CEP. Błędy dotyczą m.in. liczby samochodów.

cepik

Błędne dane mają poważne i negatywne konsekwencje dla całego sektora motoryzacyjnego i gospodarki. W CEP jest ponad 6,7 mln tzw. „martwych dusz”, czyli aut, które z pewnością nie istnieją. Przekłada się to na przeszacowanie wartości rynku motoryzacyjnego o 9 mld zł i zaburzają cały obraz przemysłu tak dla konsumentów jak i ja dla sektora ubezpieczeń, warsztatów czy producentów części.

Tekst: Marcin Dębowski