Już niedługo sprawdzisz punkty karne przez internet

Od kwietnia rząd planuje umośliwić kierowcom sprawdzenie przez internet liczby punktów karnych. Usługa zostanie udostępniona na portalu Obywatel.gov.pl 1 kwietnia bieżącego roku.

Uruchomienie portalu dzisiaj skutkowało by dostępem jedynie ok. 680 tysięcy obywateli. Tyle bowiem zarejestrowanych  osób ma potwierdzoną tożsamość w urzędzie.

Dla kierowców możliwość sprawdzenia ilości punktów karnych poprzez interenet będzie dużym ułatwieniem.

Tekst: Redakcja