Ustawa o recyklingu trafiła do Sejmu

Rząd przesłał 22 grudnia na ręce marszałka Radosława Sikorskiego projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

recykling

Przyjęty przez Radę Ministrów 2 grudnia projekt przewiduje m.in. że wszyscy wprowadzający na polski rynek samochody (np. importerzy, dealerzy czy właściciele komisów) będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie nowych przepisów, właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. W przyjętym przez rząd projekcie nowej ustawy zmieniono także przepisy dotyczące opłaty za brak sieci. Dokument przewiduje ponadto, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – red.) – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r.

Warto przypomnieć, że w połowie października tego roku Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.

IBRM Samar