Wchodzi podatek dochodowy od aut służbowych

Od nowego roku wejdą w życie zmiany podatkowe, dotyczące pracowników użytkujących prywatnie samochody służbowe. Korzystając z auta firmowego poza godzinami pracy trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy, którego wysokość będzie uzależniona od pojemności silnika.

audi

Przychód pracownika z tytułu prywatnego korzystania z auta firmowego z silnikiem o pojemności poniżej 1600 ccm został określony na 250 zł miesięcznie, natomiast w przypadku aut z jednostkami napędowymi powyżej tej pojemności, jest to kwota 400 zł na miesiąc. Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), pomimo że nowe przepisy pomogą przedsiębiorcom w problematycznym do tej pory opodatkowaniu prywatnego użytkowania aut służbowych, to nie rozwiązują problemu kompleksowo. Poza regulacją pozostaje wciąż kwestia przychodu z tytułu paliwa zakupionego przez firmę, a wykorzystanego przez pracownika do celów prywatnych.

Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy, wartość nieodpłatnego świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika, w postaci udostępnienia mu służbowego samochodu do użytkowania w celach prywatnych, została określona w sposób zryczałtowany. Świadczenie to w przypadku aut o pojemności silnika do 1600 ccm będzie wynosić miesięcznie 250 zł, jeśli zaś chodzi o pojazdy napędzane silnikami powyżej pojemności 1600 ccm, wartość nieodpłatnego świadczenia dla pracownika w ciągu miesiąca wynosi 400 zł.

Takimi zryczałtowanymi kwotami ustawodawca określił przychód uzyskiwany przez osoby dysponujące samochodami służbowymi i jednocześnie mającymi możliwość używania ich do własnych potrzeb, po godzinach pracy. Jakiej dokładnie wysokości podatki dochodowe zapłacą od 2015 roku Polacy korzystający z aut firmowych do celów prywatnych? W przypadku stawki podatkowej 18% i samochodu z silnikiem o pojemności poniżej 1.6l, każdego miesiąca trzeba będzie zapłacić 45 zł podatku dochodowego, natomiast korzystając z aut z silnikami powyżej tej pojemności wysokość miesięcznego podatku wyniesie 72 zł.

Znowelizowana ustawa PIT wprowadza od dawna zapowiadane regulacje, dotyczące opodatkowania przez firmy i przedsiębiorców prywatnego użytkowania przez pracowników samochodów służbowych. Do tej pory przedsiębiorcy mieli problem z rozwiązaniem kwestii opodatkowania prywatnego wykorzystywania pojazdów służbowych. Stosowali w związku z tym różne metody ustalania przychodu pracowników z tego tytułu, nie mając jednak całkowitej pewności co do ich pełnej zgodności z prawem. Niektóre firmy wykorzystywały do tego celu zasadę tzw. kilometrówki, stosowanej dla aut prywatnych, użytkowanych do celów służbowych, inne natomiast kierowały się cenami wynajmu pojazdów w wypożyczalniach pojazdów osobowych, uwzględniając przy ustalaniu ceny takie czynniki jak brak ryzyka kredytowego itp. W przypadku przedsiębiorców używających auta na podstawie umowy leasingu, przychód pracowników ustalano w części wysokości raty leasingowej. Zakres nowych regulacji nie obejmuje paliwa do aut służbowych, a jest ono kupowane przez pracodawcę i w przypadku wykorzystywania samochodów przez pracowników do celów prywatnych, także stanowi ich przychód. Ponadto, nowe przepisy obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nie dotyczą innych form zatrudnienia takich jak np. umowy zlecenia, czy kontrakty menadżerskie.

Zasady wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników powinny być w każdej firmie szczegółowo uregulowane w specjalnym dokumencie, tzw. polityce flotowej. Pozwala ona na precyzyjne określenie zakresu i sposobu użytkowania aut firmowych oraz np. odpowiedzialności w przypadku szkody komunikacyjnej, czy zniszczeń. W sytuacji, kiedy samochód firmowy nie jest użytkowany przez pracownika do celów prywatnych w pełnym zakresie, a jedynie w wybranym czasie np. podczas urlopu, czy też w święta, zgodnie z nowymi przepisami, do obliczenia przychodu należy wówczas za każdy dzień przyjąć 1/30 zryczałtowanej kwoty 250 zł lub 400 zł, w zależności od pojemności silnika.

źródło: PZWLP

AUTOR: POLSKI ZWIĄZEK WYNAJMU I LEASINGU POJAZDÓW